www.drevoproks.cz
Podrobná mapa
Historie

Dřevovýroba Prokš, s.r.o.
Hladov 80, 588 33 Stonařov

Tel.: +420 564 034 484
GSM: +420 603 484 686
drevoproks@seznam.cz

www.drevoproks.cz

Po - Pá  700 - 1430
    Pilařská výroba v Hladově má tradici již od počátku 20.století, kdy zde firma Jan Švejda a syn začala provozovat obchod se dřívím a parní pilu. Provoz se rozrůstal, ale rozvoj narušil v roce 1941 požár. Pila však byla krátce po požáru obnovena a firma dál úspěšně fungovala až do roku 1948, kdy byla komunisty znárodněna. Původní vlastníci byli přesunuti na jinou pilu jako zaměstnanci a provoz pily byl začleněn do společnosti Jihlavské pily.
    Následn
ě se od roku 1950 na provozu pily střídaly jako vlastníci různé národní podniky a družstva a bez významných investic do rozvoje tak pila sloužila prakticky v nezměněné podobě až do roku 1992.
    V roce 1992 byl provoz pily vrácen původním vlastníkům, ale pro značné stáří osob a dlouhé odloučení od svého původního majetku nebyl ze strany restituentů zájem pilu provozovat.
Téhož roku tak byla pila zakoupena novými vlastníky a v roce 1993 zahájila činnost firma             Ing. František Prokš - dřevovýroba. Provoz ve stávajících prostorách, které se v zásad
ě nezměnily od roku 1941, však neodpovídal nově kladeným požadavkům na průmyslovou výrobu a bylo třeba  významných investic. Z tohoto důvodu došlo v roce 1998 k vypořádání vlastnických vztahů a Ing. Prokš se stal jediným vlastníkem .

    V roce 1999 byla zahájena kompletní rekonstrukce provozu, která průb
ěžně pokračuje prakticky do dnešní doby.

        1999 - rekonstrukce soc. zařízení, šaten, jídelny, přístavba budoucí kotelny a garáže.
2000-2001 - přístavba a rekonstrukce budovy pilnice
2002-2003 - rekonstrukce střechy nad soc. zařízením
2004-2006 - přístavba nové výrobní haly
2007-2008 - instalace technologie kotelny na spalování biomasy
                - uvedena do provozu sušárna řeziva   
                - zakoupena  moderní 6-ti hřídelová čtyřstranná frézka
                - nový systém odsávání, filtrace a briketování suchých pilin z truhlárny
                - pořízení impregnační vany
           
    Firma funguje již od založení jako rodinný podnik. Vyráb
ěné stavební řezivo, které tvoří základ naší výroby, směřuje jak na domácí, tak na zahraniční trh.
    V současné dob
ě zpracováváme cca 4500 m3 kulatiny ročně.

Rok 1911